Agri Eko

Zostaw numer

oddzwonimy w 20 sekund

Zostaw numer

Zadzwon500 800 106

Mail biuro@agrieko.pl

Klauzula RODO

RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  AGRI-EKO AGNIESZKA WÓJCIK

            CHEŁSTY 45

           26-330 ŻARNÓW

          NIP: 768 15 97 711

          Tel. 500 800 106  e-mail: biuro@agrieko.pl

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. Zawarcie i wykonanie umowy dotyczącej sprzedaży maszyn i części rolniczych
  2. Przesyłania informacji handlowej za pomocą komunikacji elektronicznej;
  3. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej;
  4. Ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
  5. Rozpatrywania skarg i wniosków
 2. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi: kurierskie, prawne, pocztowe.
 3. Podającemu dane przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  3. do przenoszenia danych
  4. do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  1. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
  2. dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
  3. dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
  4. wizerunek zarejestrowany za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy.
 5. Podanie danych osobowych w określonych wypadkach może stanowić wymóg prawny, w pozostałych jest dobrowolne.
  1. W przypadku odmowy podania danych osobowych nawiązanie relacji handlowych, złożenie zapytania ofertowego, zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe.
  2. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego uniemożliwi wstęp do obiektów nadzorowanych przez system monitoringu wizyjnego oraz system kontroli dostępu.
   

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument PDF z informacją dotyczącą przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Przedstawiona na niniejszej stronie internetowej oferta produktowa oraz cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie odzwierciedla aktualnych stanów magazynowych.

Copyrights © Agrieko 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Agri Eko
powered by BILOO.pl